GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamlinger

Vi afholder ordinær generalforsamling i juli eller august hvert år. Der indkaldes til generalforsamlingen med (mindst) 14 dages varsel, enten per mail eller per brev (sommerhusadresse).

Generalforsamlingen opfordrer alle til at oplyse aktuel mailadresse til bestyrelsens kasserer Agnes Witzke (mail: agnes@witzke.dk) mhp at smidiggøre indkaldelsen, og for at tilsikre at alle i god tid inden mødet har modtaget indkaldelsen.

Kontakt os

Tisvilde Kystsikringslag Vest for Holløse
Nordre Strandvej 58
3220 Tisvildeleje