LINKS

Links

Nedenfor en række links med relevans for kystbeskyttelse mv.:

Lov om Kystbeskyttelse
Sammenskrivning af Lov om Kystbeskyttelse, april 2006

Gribskov Kommune
Her kan man se Gribskov Kommunes engagement om kystsikring)

Kystdirektoratet
Kystdirektoratet tager sig af den overordnede styring af kystsikringsaktiviteter

Samvirket af Nordsjællandske dige- og kystsikringslag

Stormrådet

Kontakt os

Tisvilde Kystsikringslag Vest for Holløse
Nordre Strandvej 58
3220 Tisvildeleje